วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

6/3/53

ทางมหาวิทยาลัยเรียกตัวมาเพื่อปัจฉิมนิเทศน์

5/3/53

มาถึงโรงเรียนพาเด็กห้อง4/8มาเข้าแถวเคารพธงชาติ รับของที่ระลึกจากทางโรงเรียนทำเอกสารคุมสอบช่วยครูอุมาตรวจข้อสอบ

4/3/53

มาถึงโรงเรียนพาเด็กห้อง4/8มาเข้าแถวหน้าเสาธง นั่งทำงานคุมสอบห้อง4/3พาเด็กนั่งสมาธิยืนส่งนักเรียนประตู2

3/3/53

มาถึงโรงเรียนนั่งทำงานห้องครูอุมา รับนักเรียนห้อง4/8มาเข้าแถวเคารพธงชาติช่วยครูพี่เลี้ยงสอนแล้วสอน4/8 4/6 4/5 ทำข้อสอบช่วยครูเอ๋ คุมห้องให้ครูกิจจาตรวจการบ้านและงานเด็ก

2/3/53

มาโรงเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้วก็สะสางงานสรุปงานช่วยครูพี่เลี้ยงสอนทำงานในห้องคอม

1/3/53

พักผ่อนอยู่ที่บ้านวันหยุดชดเชย